ฮีตเตอร์

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ heater

ลวดความร้อน

Breadcrumb Pagination

คุณลักษณะของ ฮีตเตอร์ทำความร้อน heater

ฮีตเตอร์ คือเป็นกระบวนการที่ หลักการทํางานของฮีตเตอร์ พลังงานไฟฟ้า ฮีตเตอร์ จะถูกเปลี่ยนเป็น พลังงานงานความร้อน การใช้งาน ฮีตเตอร์ความร้อน ลวดฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ความร้อน ฮีตเตอร์ ทั่วไปนั้นรวมถึง เครื่องทำความร้อน การปรุงอาหาร น้ำร้อน การทำให้ร้อน การเพิ่มอุณหภูมิ และ กระบวนการที่ใช้ใน งานอุตสาหกรรม เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า ลวดฮีตเตอร์ เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็น ความร้อน ส่วนประกอบความร้อน ภายใน ฮีตเตอร์ เครื่องทำความร้อน ทุกชนิด ประกอบเป็นความสำพันธ์ ระหว่างความต้านทาน และ พลังงานไฟฟ้า และ ทำงานบนหลักการ ของความร้อน (หน่วยเป็นจูล)แรงดันไฟฟ้า ไฟฟ้าที่(หน่วย เป็น โวลต์) ผ่าน ตัวต้านทาน(หน่วย เป็น โอมห์) แปลงพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงาน ความร้อน ลวดทำความร้อน(ตัวต้านทาน)แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ลวดความร้อน ที่ม ี ส่วนประกอบ จากเหล็ก เรียกลวดชนิดเหล็ก คุณสมบัติใช้ กับงานให้ความร้อนทั่วไปอุณหภูมิมีให้เลือกงาน ตั้งแต่ 500C-1425C อีกชนิดเราเรียกว่า ลวดนิเกิล คุณสมบัติทนกรดและด่างได้ดีกว่าลวดแบบเหล็ก อุณหภูมิใช้งานไม่สูงมากนัก ตั้งแต่ 500C-1100C การเลือกใช้งานลวดความร้อนควรคำนึง อุณหภูมิการใช้งาน ผู้ผลิตฮีตเตอร์ทำความร้อน ฮีตเตอร์ ลักษณะการใช้งานเป็นต้น

ฮีตเตอร์ มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เตาอบ ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์พัดลม ฮีตเตอร์ทําความร้อน เป็นต้น

ฮีตเตอร์อินฟราเรด คือฮีตเตอร์ที่สามารถใช้ได้ทั่วไป ใช้งานและติดตั้งง่ายมี 2 แบบหลักๆคือ แบบแรกเซรามิกสีดำส่วนมากใช้งาน อบทั่วไปมีความทนทานไม่แตกหักง่ายวัสดุทำจากเซรามิกทำความสะอาดง่าย แบบที่สองเป็นแบบแก้วสีนม ให้ความร้อนและแสงสีส้ม แตกหักง่ายนิยมใช้งานที่มีความหนามาก ฮีตเตอร์อินฟราเรดส่วนมากนิยมติดกับ โคมไฟฟ้าอินฟราเรดเพื่อป้องกันแตกหัก และสะดวกในการติดตั้ง

ฮีตเตอร์ครีบ คือฮีตเตอร์ท่อกลมสามารถดัดเป็นรูปแบบต่างๆได้ เช่น ตัวไอ ตัวยู ตัวเอ็ม มีลักษณะครีบรอบท่อทำหน้าที่กระจายความร้อนได้รวดเร็ว มักใช้ร่วมกับพัดลมเพื่อกระจายความร้อน

ฮีตเตอร์เตาอบ คือลักษณะฮีตเตอร์ที่ใช้ในงานอบชิ้นงานต่างๆ อาจใช้เป็นลวดดัดสปริง หรือฮีตเตอร์เส้นดัดตามแบบเตาก็ได้ บางลักษณะเตาอาจใช้ฮีตเตอร์ครีบร่วมกับพัดลมกระจายความร้อน

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ คือฮีตเตอร์ที่ใช้ต้มของเหลวทั่วๆไปเพื่อให้เกิดความร้อน อาจเป็นแบบแนวดิ่งคือใช้เกาะด้านข้าง หรือแนวนอนใช้เจาะอ่างเพื่อยึดฮีตเตอร์ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการใช้งาน

ฮีตเตอร์แท่งราคา คือฮีตเตอร์ทีมีลักษณะแท่งตรงงานกลึงทำให้ไม่สามารถดัดตามแบบได้มีความแข็งแรง ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานโมลต์ หรือเสียบในช่องเพื่อให้ความร้อนชิ้นงานที่เป็นโลหะได้ดควรออกแบบฮีตเตอร์ให้พอดีกับโมลต์

ฮีตเตอร์แผ่น คือฮีตเตอร์ที่มีลักษณะแผ่นมักใช้ปะกบกับชิ้นงานที่ต้องการให้ความร้อนที่ผิวเรียบ อาจดัดให้งอเพื่อให้ความร้อนที่เป็นท่อก็ได้มีทั้งแบบขั้วไฟฟ้า และออกสายไฟอาจมีทั้งสแตนเลสหรือแบบเหล็กชุบ

ฮีตเตอร์พัดลม คือฮีตเตอร์แบบครีบ หรือขดลวดฮีตเตอร์หรืออาจเป็นแบบฮีตเตอร์เส้นก็ได้ที่ใช้ร่วมกับพัดลมกระจายความร้อนใช้สำหรับงานที่ระยะไกลหน่อย แต่ฮีตเตอร์ลักษณะนี้ควบคุมอุณหภูมิได้ยากแต่ลมกระจายได้พื้นที่มาก

ฮีตเตอร์ทําความร้อน คือการพูดรวมฮีตเตอร์หลายๆประเภทที่ให้ความร้อนมีลวดนิโครมทำความร้อนอยู่ภายใน และมีฉนวนนำความร้อนอาจดัดหรือแบบแท่งตรงก็ได้

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ออกแบบ ฮีตเตอร์ และเตาอบให้ลูกค้าในงานอุตสาหกกรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น ให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้าให้มากที่สุด เพราะเราตระหนักเสมอว่า ปัญหาของลูกค้าคือปัญหาของเรา สนใจสอบถามรายละเอียด ฮีตเตอร์ เพิ่มเติมติดต่อตามข้อมูลด้านล่างครับ

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจ ฮีตเตอร์ ติดต่อสอบถามได้ครับ
สายด่วน ฮีดเตอร์ 086-3343495
ฮีตเตอร์ แอดไลน์มานะค่ะ
ไอดีไลน์ : @rjf1740m

ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์เตาอบ ฮีตเตอร์อินฟราเรด ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์พัดลม ฮีตเตอร์ทําความร้อน