Ramintra/Bangkeang
Heaterable Manufacture
Heaterable 10220 Thailand
Telephone:0863343495

FIN HEATER ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ

คุณลักษณะ Fin Heater ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ลมร้อน

 • ฮีตเตอร์ ภายนอกวัสดุเป็นสแตนเลสแท่งหุ้มด้วยครีบด้านนอกเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน ลักษณะการพาความร้อน ใช้คู่กับแหล่งจ่ายลม
 • ด้านปลายมีขั้วไฟฟ้าสำหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือมีสายต่อยืนออกมาก็ได้
 • อาจเป็นแท่งตรงหรือดัดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ เช่น ตัวยู ตัวเอ็ม แท่งตรง เป็นต้น
 • ช่วงให้ความร้อนจะอยู่บริเวณครีบจะมากที่สุด
 • ประโยชน์การนำไปใช้งานของ ฮีตเตอร์ครีบ Fin-heater ฮีตเตอร์ลมร้อน

 • ใช้งานร่วมกับพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการพาความร้อน เช่น หม้ออบลมร้อน Fin-heater
 • ไปยังห้องหรือชิ้นงานที่ต้องการทำให้ความร้อนสามารถกระจายได้ทั่วถึง
 • เหมาะสำหรับติดตั้งฮีตเตอร์และชิ้นงานซึ่งต้องติดตั้งในจุดที่ห่างกัน ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ลมร้อน มักยึดติดกับโครงโลหะ
 • ข้อควรระวังการใช้ฮีทเตอร์ครีบ Fin-heater ฮีตเตอร์ครีบ
 • ควรเช็คว่าพัดลมที่ใช้พาความออกจากฮีตเตอร์ อยู่ในสภาพที่ทำงานปรกติ มิฉะนั้นฮีตเตอร์อาจชำรุดเสียหายได้
 • ควรระบุหรือออกแบบฮีตเตอร์ให้เหมาะสม แนะนำปรึกษาช่างที่ชำนาญการ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ลมร้อน
 • การออร์เดอร์ Fin-heater ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ลมร้อน
 • Fin-heater ฮีตเตอร์ครีบ ควรระบุ แรงดันไฟฟ้า กำลังวัตต์ กระแส ความต้านทาน ของ ฮีตเตอร์ ให้ถูกต้อง และควรคำนึงถึงลักษณะการติดตั้ง ฮีตเตอร์ ด้วย
 • สนใจ ฮีตเตอร์ Fin-heater ฮีตเตอร์ครีบ ติดต่อสอบถามได้ครับ
  Tel 02-101-6429 สายด่วน ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบ 086-3343495
  kunpon@heaterable.com
  ไอดีไลน์ : kunpon_pong

  ฮีตเตอร์ หม้ออบลมร้อนFinheater ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์ครีบ Fin-heater ฮีตเตอร์ลมร้อน