Ramintra/เตาเผา
Heaterable Manufacture
Heaterable 10220 Thailand
เตาเผา Telephone:0863343495

ฮีตเตอร์

Lab furnace เตาเผา

ฮีตเตอร์

เตาเผา เตาหลอมโลหะ เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก furnace

 • furnaceรุ่น ABLE-220-5-12C
 • furnaceกำลังไฟฟ้า 220 V 5000 W
 • furnaceอุณหภูมิสูงสุด 1200 C เซลเซียล
 • furnaceขนาดช่องเผา W*P*H =200*300*120 mm
 • furnaceชนิดลวดความร้อน Ni80
 • ปริมาตร 7 ลิตร
 • ระยะเวลา 15 - 20 วัน
 • ประโยชน์การนำไปใช้งานเตาเผา เตาหลอม เตาไฟฟ้า

 • ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม งานอบเซรามิก อบอ่อนโลหะ อุณหภูมิสูง
 • ข้อควรระวังการใช้เตาเผา เตาทดลอง
 • เนื่องจากเตาเผา มีย่านการใช้งานที่อุณหภูมิสูง จึงควรมีการอบรมก่อนการใช้งานจริง
 • การออร์เดอร์เตาเผา เตาทดลอง
 • ควรระบุ ขนาดช่องเผา อุณหภูมิที่ต้องการ ประเภทชิ้นงาน แรงดันไฟฟ้า กำลังวัตต์ กระแส ความยาว ให้ถูกต้อง
 • สนใจ ติดต่อสอบถามได้ครับ
  Tel 02-101-6429 สายด่วน 086-3343495
  แอดไลน์มานะค่ะ
  ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : kunpon_pong

  labfurnace เตาเผาเซรามิกขนาดเล็ก เตาหลอม เตาไฟฟ้า เตาหลอมโลหะ