ฮีตเตอร์

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay)

โซลิดสเตตรีเลย์

โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay) โซลิดสเตตรีเลย์ราคา โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส โซลิดสเตทคือ วงจรโซลิดสเตตรีเลย์ การต่อโซลิดสเตตรีเลย์ โซลิดสเตตรีเลย์หลักการทํางาน มีคุณลักษณะเฉพาะ

โซลิดสเตตรีเลย์ คืออะไร คือเป็นรีเลย์ไม่ใช้หน้าคอนแทคเหมือนรีเลย์ทั่วไป ทำให้,โซลิดสเตตรีเลย์ ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่และสามารถลดเสียงรบกวนและการอาร์คของหน้าคอนแทคได้มาก และ,โซลิดสเตตรีเลย์ มีการตอบสนองได้รวดเร็วตัวย่อมักเป็น (SSR) โซลิดสเตตรีเลย์ เป็นส่วนที่เชื่อมอยู่ระหว่างภาคจ่ายไฟฟ้ากับโหลดเสมอนำมาใช้งานแทนรีเลย์แบบเก่าและมีขนาดเล็กกว่ามาก ,โซลิดสเตตรีเลย์ ทำให้สามารถลดสัญญาณรบกวนและการลัดวงจรไฟฟ้าลงได้ ,โซลิดสเตตรีเลย์ มีการตอบสนองรวดเร็วและมีอายุการใช้งานยาวนานลดปัญหาเรื่องฝุ่นรบกวน ,โซลิดสเตตรีเลย์ ไม่กลัวการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก และ,โซลิดสเตตรีเลย์ ใช้งานร่วมกับ พีแอลซีได้โดยตรง

การใช้งาน โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay) โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา,โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์

ควรติดตั้ง แผ่นระบายความร้อนอลูมิเนียม Heat sink กับ โซลิดสเตตรีเลย์ ด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันการชำรุด

โซลิดสเตตรีเลย์ การใช้งานไม่ควรเกิน 40% ของพิกัดของโซลิดสเตตรีเลย์ เช่นถ้าขนาด 100A ควรใช้กับโหลดไม่เกิน 40A

ที่ติดตั้งควรระบายความร้อนได้ดีหรือใช้ร่วมกับพัดลมระบายความร้อน

การยึดติดกับแผ่นระบายความร้อนของ SSR ควรใช้ซิลิโคนระบายความร้อนทาระหว่างวัตถุทั้งสองชนิด

กรณีไม่มี Heat sink ควรใช้โหลดได้ไม่เกิน 10%เท่านั้น

อุปกรณ์ป้องกันหรือฟิวส์ควรใช้ไม่เกิน 50%ของค่าสูงสุด ป้องกันการโอเวอร์โหลด (Semiconductor fuse)

โซลิดสเตตรีเลย์ ควรใช้งานร่วม กับ MOV (Metal oxide varistor)เพื่อป้องกัน Transient voltage ทำให้เสียง่ายโดยเอามาต่อร่อมที่ Line out เอาไว้

ประเภทของ มีกี่ประเภทกี่ชนิดอะไรบ้าง โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay) โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา,โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์

ZS โซลิดสเตตรีเลย์ ประเภทนี้ใช้งานได้กับโหลดทุกชนิด

IO โซลิดสเตตรีเลย์ ประเภทนี้ใช้กับโหลดที่ต้องใช้ความเร็วในการเปิดและปิด

PS โซลิดสเตตรีเลย์ ประเภทนี้ใช้ร่วมกับหม้อแปลง

AS โซลิดสเตตรีเลย์ ประเภทนี้ใช้งานได้กับโหลดทุกชนิด

DCS โซลิดสเตตรีเลย์ ประเภทนี้ใช้งานได้กับโหลดทุกชนิด

โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay)

SSR (1P) ขนาด 10A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (1P) ขนาด 25A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (1P) ขนาด 40A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (1P) ขนาด 60A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (1P) ขนาด 80A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (1P) ขนาด 100A Input 3-32VDC Output 24-480VAC 50/60Hz ขนาด 57.6x44.5x31.7 mm

SSR (3P) ขนาด 25A Input 3-32VDC Output 480VAC 50/60Hz ขนาด 105x75x37 mm

SSR (3P) ขนาด 40A Input 3-32VDC Output 480VAC 50/60Hz ขนาด 105x75x37 mm

SSR (3P) ขนาด 80A Input 4-32VDC Output 480VAC 50/60Hz ขนาด 105x75x37 mm

SSR (3P) ขนาด 100A Input 3-36VDC Output 480VAC 50/60Hz ขนาด 105x75x37 mm

SSR (3P) ขนาด 100A Input 10VDC,Input 4-20mA Output 480VAC 50/60Hz ขนาด 105x75x37 mm

การสั่งซื้อ โซลิดสเตตรีเลย์ (Solid state relay) โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา,โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์,มีราคาเท่าไรบ้าง

โซลิดสเตตรีเลย์ควรระบุขนาดกระแส และขนาด Input,Output ทุกครั้ง

** หมายเหตุสินค้าโซลิดสเตตรีเลย์ บางรายการอาจรอของ 10-15 วัน **

ร้านเอเบิลอินเตอร์โซลิดสเตตรีเลย์,โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา,โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ฮีตเตอร์ แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ,ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดความร้อน ลวดนิโครม80 ลวดนิโครมราคา ลวดนิโครมตัดโฟม ลวดความร้อนหาซื้อที่ไหน ลวดนิโครม80 ลวดแบน ลวดฮีตเตอร์ เครื่องตัดโฟม การตัดขวดแก้ว ลวดkanthala1 ตัดขวดแก้ว ขดลวดความร้อน วิธีทำขดลวดความร้อน การทำขดลวดความร้อน เครื่องตัดโฟม ,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา,โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจโซลิดสเตตรีเลย์ ติดต่อสอบถามได้ครับ
โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส,โซลิดสเตตรีเลย์ราคา 086-3343495
โซลิดสเตทคือ,การต่อโซลิดสเตตรีเลย์ แอดไลน์มานะค่ะ
ไอดีไลน์ : @mkd9570j

โซลิดสเตตรีเลย์ราคา โซลิดสเตตรีเลย์3เฟส โซลิดสเตทคือ solid state relay