ฮีตเตอร์ทำความร้อน ฮีตเตอร์คือ

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์คือ ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ คำนวณขนาดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์ ฮีทเตอร์ ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์ ขดลวดฮีตเตอร์คือ ฮีตเตอร์ไฟฟ้า ฮีตเตอร์ทำความร้อน ,what is heater

ฮีตเตอร์คือ what is heater ฮีตเตอร์ทำความร้อน เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ (ตัวความต้านทาน R) ซึ่งส่งผลให้ลวดตัวนำมีความร้อนเกิดขึ้น โดยแหล่งจ่ายไฟสามารถใช้ได้กับแรงดัน 220VAC และ 380VAC ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานฮีตเตอร์ หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ได้ง่ายและสะดวก เนื่องจากการใช้งาน นั้นสามารถเข้าใจหลักการทำงานได้ง่าย ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้ ฮีทเตอร์ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากราคาถูก และสั่งขนาด รูปทรง และวัตต์ได้ตามความต้องการ โดยส่วนประกอบส่วนใหญ่ของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์คือ มีดังนี้

1. ฉนวนแมกนีเซียมอกไซด์ (MgO): คุณสมบัติมีค่าความนำทางไฟฟ้าต่ำ แต่นำความร้อนได้ดีมาก ซึ่งทำหน้าที่กั้นกลางระหว่างลวดตัวนำฮีตเตอร์ กับปลอกโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสรั่ว (Leak Current) จากลวดฮีตเตอร์ออกไปยังผิวโลหะ จุดสำคัญคือห้ามมีความชื้นในฉนวนเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้ค่าความนำไฟฟ้าสูงขึ้น วิธีการแก้ไขคือการนำ ฮีตเตอร์คือ ไปอบในเตาอบเพื่อไล่ความชื้น ฮีตเตอร์คือ
2. แสตนเลส (Stainless): ที่นำมาใช้ในการผลิตฮีตเตอร์ มีอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ดังนี้
               - Stainless 304: ใช้ในงานที่ต้องการขึ้นรูปเพื่อการตกแต่งให้สวบงาม สามารถป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี ฮีตเตอร์คือ
               - Stainless 316: ถูกออกแบบให้ป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมหนัก และสถานที่ใกล้ทะเลที่มีความเป็นกรด-ด่างสูง ฮีตเตอร์คือ
               - Stainless 430: เป็นแสตนเลสที่ใช้โครเมียมเป็นส่วนประกอบ 100% และมีโอกาสเกิดสนิมน้อยกว่าเบอร์ 300 ซึ่งแสตนเลสแบบนี้นิยมนำมาตกแต่งภายในอาคารต่างๆ ฮีตเตอร์คือ
     -ฮีตเตอร์คือ ลวดฮีตเตอร์(Heating wire is ): ซึ่งเรียกว่า ลวด Nikrothal 80 หรือ Ni80 โดยส่วนผสมของนิเกิล 80% และโครเมียม 20% ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 1100 -1400 องศาเซลเซียส โดยมีคุณสมบัติ เหนียวยืดหยุ่นสูง และทนความร้อนได้สูงถึง 1100-1400 องศาเซลเซียส ฮีตเตอร์คือ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ขดลวดฮีตเตอร์คือ

หลักการทำงานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามคุณลักษณะรูปร่างภายนอกที่แตกต่างกันดังนี้ ฮีตเตอร์มีกี่ชนิด มีฮีตเตอร์อะไรบ้าง ฮีตเตอร์คือ ,is

• ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge heater): ลักษณะของ ฮีตเตอร์คือ ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งกลม หรือเหลี่ยม ขนาดเล็กเหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานที่เป็นของแข็ง หรือแม่พิมพ์, โมลต่างๆ เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, หรือโลหะต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ, งานขึ้นรูปเซรามิกส์ พลาสติก เป็นต้น ฮีตเตอร์คือ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน
• ฮีตเตอร์แผ่น ( Stripheater): ลักษณะของ ฮีตเตอร์มีกี่ชนิด ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่น สามารถออกแบบให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ เช่น ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส, ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ทรงกลม เป็นต้น มีสายออกมา หรือเป็นขั้วไฟฟ้าก็ได้ เหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยแนบกับชิ้นงานโดยตรง ฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน
• ฮีตเตอร์รัดท่อ ( Bandheater): ลักษณะของฮีตเตอร์ ชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นวงแหวน เหมาะสำหรับใช้ให้ความร้อนกับของเหลวที่อยู่ในท่อ หรือถังรูปทรงกระบอก โดยทำการรัดท่อจากภายนอก มีทั้งแบบเซรามิก สแตนเลส หรือแบบสังกะสีก็ได้หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ฮีตเตอร์ทำความร้อน
• ฮีตเตอร์อินฟราเรด ( Infrared heater): โดย ฮีตเตอร์มีกี่ชนิด แบบนี้จะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Black มีลักษณะเป็นแท่งอินฟราเรดสีดำ สามารถติดตั้งได้ 360 องศา ภายในแท่งอินฟราเรดฮีตเตอร์สีดำนี้จะมีลวดตัวนำอยู่ภายใน และมีการกรอกผงแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซึ่งคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้านำความร้อนได้ดี แต่ไม่นำไฟฟ้า เมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ ตัวอินฟราเรดฮีตเตอร์จะให้ความร้อนโดยการแผ่รังสี โดยจะติดตั้งคู่กับโคมสังกะสี ซึ่งมีคุณสมบัติการสะท้อนทำให้ประสิทธิภาพในการให้ความร้อนแก่ชิ้นงานสูงขึ้น ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบ Quarzt มีลักษณะเป็นแท่งอินฟราเรดสีขาว สามารถติดตั้งได้แนวนอนเท่านั้น เนื่องจากฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบนี้จะไม่มีการกรอกผงแมกนีเซียมออกไซด์ ทำให้ลวดตัวนำที่อยู่ภายในตัวฮีตเตอร์นั้น เกิดการชำรุดและฉีกขาดได้ง่าย ซึ่งเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ ตัวอินฟราเรดฮีตเตอร์จะให้ความร้อนโดยการแผ่รังสี โดยสามารถติดตั้งคู่กับโคมสังกะสีเพื่อทำให้การกระจายความร้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฮีตเตอร์คือ โดยการประยุกต์ใช้งาน อินฟราเรดฮีตเตอร์แบบ Black เหมาะกับงานอบทั่วไป เช่น งานอบสี, อบเครื่องปั้นดินเผา, อบเซรามิกส์ เป็นต้น ส่วนอินฟราเรดฮีตเตอร์แบบ Quarztheater เหมาะกับงานอบอาหารและยา ที่ต้องการความสะอาดในงานอบ เป็นต้น ฮีตเตอร์คือ ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ คำนวณขนาดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์ ฮีทเตอร์ ฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน

ฮีตเตอรมีกี่ชนิด หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามคุณลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้ ฮีตเตอร์คือ ฮีตเตอรมีกี่ชนิด,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,is

• ฮีตเตอร์ต้มน้ำยาเคมี ใช้สำหรับอุ่นหรือต้มของเหลวได้เกือบทุกประเภทที่ไม่ทำปฏิกิยากับสแตนเลส 316 (SUS 316) เช่นน้ำ หรือ น้ำมัน และยังใช้อุ่น หรือ ต้ม ของเหลวที่เหนียวข้นได้หลากหลาย การติดตั้งสามารถทำได้โดยเชื่อมเกลียวตัวเมียติดกับถัง ฮีตเตอร์คือ ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ คำนวณขนาดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ ฮีทเตอร์,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน

แล้วใส่ฮีตเตอร์แบบเกลียวเข้าไปโดยตัวฮีตเตอร์ขนานกับพื้นถังควรระวังไม่ให้ส่วนของฮีตเตอร์โผล่พ้นของเหลวเนื่องจากจะทำให้ส่วนที่อยู่เหนือของเหลวร้อนจัดเกินไปทำให้อายุการใช้งานสั้น และเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงควรติดตั้งใบพัดกวนของเหลวควบคู่กันด้วย ฮีตเตอร์คือ ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ คำนวณขนาดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์,ฮีตเตอร์ไฟฟ้า,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน

• ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ( Hot runner heater) คือฮีตเตอร์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับท่อหัวฉีด ที่ติดกับแม่พิมพ์ เพื่อถ่ายเทความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วแท่งฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์เหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมพลาสติก, เครื่องฉีดพลาสติก และฝาพลาสติก สามารถกำหนดขนาดตามความต้องการได้ ฮีตเตอร์คือ ฮีตเตอร์ ฮีทเตอร์,ขดลวดฮีตเตอร์คือ,ฮีตเตอร์ทำความร้อน

ฮีตเตอร์ขดลวด์ฮอตรันเนอร์ ( Hot runner heater) ผลิตจากขดลวดฮีตเตอร์คุณภาพสูงมีอายุการใช้งานยืนยาว ปราศจากสนิมเพราะตัวขอลวดด้านนอกทำจากสแตนเลสเกรด 304 แท้ อีกทั้งทางเรามีการทดลองก่อนนำส่งให้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าฮีตเตอร์ขดลวดของเราจะมีคุณภาพและให้ความร้อนได้สูงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ ฮีตเตอร์ขดลวดเหมาะสำหรับใช้ในการให้ความร้อนของเหลวต่างๆ ฮีตเตอร์คือ ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ คำนวณขนาดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ฮีตเตอร์แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์ 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ,หลักการทำงานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-0129393 สายด่วน 086-3343495
ฮีทเตอร์ แอดไลน์มานะค่ะ
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : @rjf1740m

วิธีตรวจเช็คฮีตเตอร์ การวัดฮีตเตอร์ ฮีทเตอร์