ฮีตเตอร์

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม (Cartridge Heater)

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge heater) แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ขายฮีตเตอร์แท่ง

แท่งให้ความร้อน heaterแท่งราคา แท่งฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แท่งราคา heaterแท่ง ฮีตเตอร์แท่งราคาถูก ฮีตเตอร์แท่ง,ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์แท่งคือ ฮีตเตอร์แท่ง,ตรงดัดหรืองอไม่ได้ผิวเรียบเสมอกัน มีทั้งแบบออกสาย และออกขั้วไฟฟ้า มักออกแบบให้พอดีกับรูที่ต้องใส่ให้พอดี ให้ความร้อนที่ผิวฮีตเตอร์ มีขนาดโตแล้วแต่การเลือกใช้งานใช้สำหรับให้ความร้อนในโมลต์ขึ้นรูปต่างๆ เช่น พลาสติก มีทั้งแบบออกขั้วไฟฟ้าหรือ ออกสายไฟภายในบรรจุลวดทำความร้อนมีแกนเป็นเซรามิก,ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) แท่งให้ความร้อน การใช้งานดังนี้

แท่งฮีตเตอร์ แท่งให้ความร้อน heaterแท่งราคา

ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1KW ความยาวรวม 200 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1.5KW ความยาวรวม 250 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 2KW ความยาวรวม 350 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 3KW ความยาวรวม 400 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1KW ความยาวรวม 200 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 1.5KW ความยาวรวม 250 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 2KW ความยาวรวม 350 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่ง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์กำลังไฟ 3KW ความยาวรวม 400 มิลลิเมตร

ฮีตเตอร์แท่งหรือ อาจออกแบบเป็นแรงไฟฟ้าขนาดอื่นก็ได้ เช่นแรงดันไฟฟ้า 12-380 โวลต์เป็นต้น
ฮีตเตอร์แท่ง,มีความโตหลายขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ ขนาด 6-30 มิลลิเมตรเป็นต้น

ข้อควรระวังในการใช้งานฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)

heaterแท่ง cartridgeคือ

เนื่องจาก,ฮีตเตอร์แท่ง เป็นฮีตเตอร์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุ่นโมลต์ ฮีตเตอร์แท่ง ให้ความร้อนโมลต์ควรใช้ฮีตเตอร์ที่มีขนาดพอดีกับรูที่จะใส่ เพราะอาจทำให้ฮีตเตอร์ขาดเร็วได้เนื่องจากไท่สามารถถ่ายเทความร้อนได้
การเก็บรักษาควรเก็บไม่ให้มีความชื้นเพราะทำให้,ฮีตเตอร์แท่ง ชำรุดเสียหายได้

ฮีตเตอร์แท่ง ( Cartridge Heater ) การสั่งสินค้า ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ขายฮีตเตอร์แท่ง

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แผ่น แผ่นความร้อนฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แผ่นซิลิโคน ฮีตเตอร์แผ่นทำความร้อน ฮีตเตอร์แผ่นกลม,ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ขายฮีตเตอร์แท่ง

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจ แท่งฮีตเตอร์ heater ติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-0129393 สายด่วนฮีตเตอร์แท่ง 086-3343495
ฮีตเตอร์แท่งราคา
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : @rjf1740m

ฮีตเตอร์ทำความร้อน heaterแท่ง ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ขายฮีตเตอร์แท่ง