ฮีตเตอร์แท่ง cartridge heater

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม (Cartridge Heater)

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์แท่ง(Cartridge heater) แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่นขายฮีตเตอร์แท่ง

แท่งให้ความร้อน heaterแท่งราคา แท่งฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แท่งราคา heaterแท่ง ฮีตเตอร์แท่งราคาถูกฮีตเตอร์อุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์แท่งคือ คืออะไรให้ความร้อนแบบไหน ฮีตเตอร์แท่งตรงดัดหรืองอไม่ได้ผิวเรียบเสมอกัน มีทั้งแบบออกสาย และออกขั้วไฟฟ้า มักออกแบบให้พอดีกับรูที่ต้องใส่ให้พอดี ให้ความร้อนที่ผิวฮีตเตอร์ มีขนาดโตแล้วแต่การเลือกใช้งานใช้สำหรับให้ความร้อนในโมลต์ขึ้นรูปต่างๆ เช่น พลาสติก มีทั้งแบบออกขั้วไฟฟ้าหรือ ออกสายไฟภายในบรรจุลวดทำความร้อนมีแกนเป็นเซรามิก,ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม,ฮีตเตอร์แท่งคือ,ขายฮีตเตอร์แท่ง

ฮีตเตอร์แท่ง(Cartridge Heater) แท่งให้ความร้อน การใช้งานดังนี้

แท่งฮีตเตอร์ แท่งให้ความร้อน heaterแท่งราคา

ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1KW ความยาวรวม 200 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1.5KW ความยาวรวม 250 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 2KW ความยาวรวม 350 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 3KW ความยาวรวม 400 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 1KW ความยาวรวม 200 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 1.5KW ความยาวรวม 250 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V กำลังไฟ 2KW ความยาวรวม 350 มิลลิเมตร
ฮีตเตอร์แท่งขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์กำลังไฟ 3KW ความยาวรวม 400 มิลลิเมตร

ฮีตเตอร์แท่งหรือ อาจออกแบบเป็นแรงไฟฟ้าขนาดอื่นก็ได้ เช่นแรงดันไฟฟ้า 12-380 โวลต์เป็นต้น
ฮีตเตอร์แท่งมีความโตหลายขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ ขนาด 6-30 มิลลิเมตรเป็นต้น,ฮีตเตอร์แท่งคือ,ขายฮีตเตอร์แท่ง

ข้อควรระวังในการใช้งานฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์แท่ง(Cartridge Heater)

heaterแท่ง cartridgeคือ

เนื่องจาก,ฮีตเตอร์แท่งเป็นฮีตเตอร์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในงานอุ่นโมลต์ ฮีตเตอร์แท่งให้ความร้อนโมลต์ควรใช้ฮีตเตอร์ที่มีขนาดพอดีกับรูที่จะใส่ เพราะอาจทำให้ฮีตเตอร์ขาดเร็วได้เนื่องจากไท่สามารถถ่ายเทความร้อนได้
การเก็บรักษาควรเก็บไม่ให้มีความชื้นเพราะทำให้,ฮีตเตอร์แท่งชำรุดเสียหายได้

ฮีตเตอร์แท่ง( Cartridge Heater ) การสั่งสินค้า ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่น ขายฮีตเตอร์แท่งมีขายราคาเท่าไรบ้าง
สินค้าฮีตเตอร์แบบอื่นที่ใกล้เคียง
1.ฮีตเตอร์ต้มน้ำ Immersion heater คือฮีตเตอร์ดัดที่มีลักษณะคล้ายฮีตเตอร์เส้น ภายในบรรจุด้วยฉนวนนำความร้อนไม่นำไฟฟ้า มาอัดในท่อสแตนเลสแล้วนำมาดัดแล้วใส่เกลียวเพื่อนำไปยึดกับอ่างสแตนเลสเพื่ออุ่นของเหลวชนิดต่างๆ วัสดุอาจทำจาก 304 หรือ 316 ,titanium ด้วยก็ได้
2.ฮีตเตอร์ครีบ Fined heater คือฮีตเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายฮีตเตอร์เส้น ภายในบรรจุด้วยฉนวนนำความร้อนไม่นำไฟฟ้า มาอัดในท่อสแตนเลสแล้วนำมาดัดแล้วใส่เกลียว ด้านนอกนำครีบโลหะมาสวมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการกระจายความร้อน มักนำมาใช้ร่วมกับพัดลมกระจายความร้อน ฮีตเตอร์ลักษณะนี้กระจายความร้อนได้ดี
3.ฮีตเตอร์ไทเทเนียม Titanium heater คือฮีตเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายฮีตเตอร์เส้น ภายในบรรจุด้วยฉนวนนำความร้อนไม่นำไฟฟ้า แต่ต่างกันที่มาอัดในท่อไทเทเนียมจุดประสงค์คือ ให้มีความทนทานต่อกรดและด่างให้สูงขึ้นมีทั้งท่อขนาดเล็กและขนาดใหญ่ วัสดุไทเทเนียมก็มีหลายเกรดแบ่งตามลักษณะความทนทานที่สูงขึ้น เช่น G2-G7 ในที่นี้ G7จะมีความทนทานที่สุดรวมถึงในด้านราคาด้วย

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์แท่ง cartridge heater
1.สายไฟทนความร้อน สายไฟheater Heat resistance wire คือสายไฟที่สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ดีปรกติอยู่ระหว่าง 300- 750 องศาเซลเซีบลมักใช้ต่อใช้งานร่วมกับฮีตเตอร์ไฟฟ้า การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของกระแสไฟฟ้าและลักษณะการติดตั้งด้วย มีหลายสีให้เลือกใช้งานมีหลายขนาดระบุเป็น sqm เช่น 0.5,1,2.5 เป็นต้น,สายไฟheater
2.ลูกเต๋าเซรามิก Ceramic terminal คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดต่อสายไฟฟ้าที่ออกจากฮีตเตอร์ความร้อนเนื่องจากสายไฟมีความร้อนสะสมเซรามิกจึงช่วยลดการชำรุดของอุปกรณ์ที่ใช้ต่อร่วมได้ดี มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับ ขนาดของกระแสไฟฟ้า เช่น 30,60 แอมป์เป็นต้น
3.ตัวยึดฮีตเตอร์ Heater suuport คืออุปกรณ์ยึดฮีตเตอร์ในส่วนที่เป็นช่วงให้ความร้อน อาจเป็นเซรามิกหรือสแตนเลสก็ได้เพื่อช่วยไม่ให้ส่วนที่มีความร้อนสำผัสกับพื้นที่ในส่วนอื่นเพราะอาจทำความเสียหายต่อตัวฮีตเตอร์เอง หรือวัสดุประกอบได้
4.ฉนวนความร้อน Ceramic fiber คืออุปกรณ์ป้องกันความร้อนไม่ให้ออกจากส่วนที่เป็นเตามีหลายแบบแบ่งตามลักษณะภายนอกและอุณหภูมิ ตั้งแต่ 300-1700 องศาเซลเซียลอาจนำมาบุภายในเตาหรือนอกเตาตามลักษณะเตาความหนาของ ฉนวนอาจหนาประมาณ 50- 100 มิลลิเมตรขึ้นกับย่านอุณหภูมิใช้งาน และขนาดเตา
5.เทอร์โมสตัท Thermostat คืออุปกรณ์ตัดต่อวงจรฮีตเตอร์ความร้อน โดยภายในเป็นอุปกรณ์ไวต่อความร้อนเมือ่ความร้อนสูงตามที่ตั้งค่าไว้ หน้าคอนแทคจะจากออกจากกัน และจะติดกลับมาเมื่อเย็นลง มีทั้งแบบ 2 ขาและ 3 ขาและสามารถเลือกใช้ตามย่ายที่ต้องการได้ เช่น 110,300 องศา เซลเซียลเป็นต้น
6.เทอร์โมคับเปิล Thermocouple คือเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าความร้อนลักษณะคือการเปลี่ยนความร้อนให้เป็นสัญญานไฟฟ้า และไปแสดงผลที่เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature controller ค่าที่วัดได้จะแสดงเป็นตัวเลขบอกถึงค่าความร้อน เทอร์โมคับเปิลมีหลาย Type เช่น J,T,R,S เป็นตามย่านอุณหภูมิเป็นต้น
7.เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Tempearture controller คืออุปกรณ์ที่แสดงถึงค่าความร้อนที่ส่งมาจาก เทอร์โมคับเปิล แสดงออกเป็นตัวเลขค่าความร้อนหน้าจอมีหลายขนาดให้เลือก เช่น 45x48,72x72 มิลลิเมตร และoutput อาจมีทั้งเป็นแบบ SSR หรือ รีเลย์คอนแทคเป็นต้น
8.ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Temperature controller box คือตู้ทีมีอุปกรณ์การควบคุมไฟฟ้าและการควบคุมความร้อนบรรจุอยู่พร้อมทั้งมีสวิทซ์ปิดเปิดพร้อมใช้งาน ถายในมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ คือ เบรกเกอร์ สวิทซ์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ สายไฟ ไฟled ขั้วต่อไฟฟ้า แมกเนติกหรือSSR เทอร์โมคับเปิล ใช้สำหรับนำฮีตเตอร์ไปต่อที่ตู้พร้อมใช้งาน

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แผ่น แผ่นความร้อนฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์แผ่นซิลิโคน ฮีตเตอร์แผ่นทำความร้อน ฮีตเตอร์แผ่นกลม,ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งชลบุรี ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ ฮีตเตอร์แท่งดินแดง ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่นขายฮีตเตอร์แท่ง heaterแท่งราคา,ฮีตเตอร์แท่งคือ,ขายฮีตเตอร์แท่ง

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจ แท่งฮีตเตอร์ heater ติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-0129393 สายด่วนฮีตเตอร์แท่ง 086-3343495
ฮีตเตอร์แท่งราคา
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : @rjf1740m

ฮีตเตอร์ทำความร้อน heaterแท่ง ฮีตเตอร์แท่งราคา ฮีตเตอร์แท่งเชียงใหม่ ฮีตเตอร์แท่งสมุทรปราการ แท่งให้ความร้อน ฮีตเตอร์แท่งขอนแก่นขายฮีตเตอร์แท่ง