ฮีตเตอร์

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ครีบ ( fined heater ) ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์อากาศ

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ครีบ (fined heater) ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์ลมร้อน

ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์ไล่ความชื้น เครื่องเป่าลมร้อน เตาอบลมร้อน

ฮีตเตอร์ครีบคือ ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลมด้านข้างมีครีบเพื่อกระจายความร้อน มักใช้ร่วมกับพัดลมเพื่อกระจายความร้อนเพื่อให้กระจายความร้อนได้ไกล ลักษณะมีทั้ง ตัวยู ตัวเอ็ม และแท่งตรง

ภายนอกวัสดุเป็นสแตนเลสแท่งหุ้มด้วยครีบด้านนอกเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน ลักษณะการพาความร้อน ใช้คู่กับแหล่งจ่ายลม

ฮีตเตอร์ครีบ heater ด้านปลายมีขั้วไฟฟ้าสำหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือมีสายต่อยืนออกมาก็ได้

ฮีตเตอร์ครีบ heater อาจเป็นแท่งตรงหรือดัดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ เช่น ตัวยู ตัวเอ็ม แท่งตรง เป็นต้น

ฮีตเตอร์ครีบ heater ช่วงให้ความร้อนจะอยู่บริเวณครีบจะมากที่สุด

ประโยชน์การนำไปใช้งานของ ฮีตเตอร์ครีบ (fined heater ) ฮีตเตอร์ลมร้อน

เครื่องเป่าลมร้อน ตู้อบ ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ท่อกลม

ใช้งานร่วมกับพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการพาความร้อน เช่น Fin heater ตู้อบ

ฮีตเตอร์ลมร้อน heater ไปยังห้องหรือชิ้นงานที่ต้องการทำให้ความร้อนสามารถกระจายได้ทั่วถึง

เหมาะสำหรับติดตั้งฮีตเตอร์และชิ้นงานซึ่งต้องติดตั้งในจุดที่ห่างกัน ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ลมร้อน มักยึดติดกับโครงโลหะ

ข้อควรระวังการใช้ฮีตเตอร์ครีบ ( fined heater ) ฮีตเตอร์อินโคลอย

เตาอบลมร้อน ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ท่อกลม heater

ควรเช็คว่าพัดลมที่ใช้พาความออกจากฮีตเตอร์ อยู่ในสภาพที่ทำงานปรกติ มิฉะนั้นฮีตเตอร์อาจชำรุดเสียหายได้ heater

ฮีตเตอร์ครีบควรระบุหรือออกแบบฮีตเตอร์ให้เหมาะสม แนะนำปรึกษาช่างที่ชำนาญการ heater

การเลือกขนาดของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์อินโคลอย heater

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 500 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 600 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 700 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 800 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 900 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 1000 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 1200 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220 โวลต์ ยาว 1500 มิลลิเมตร ท่อขนาด 8-16 มิลลิเมตร

แบบตัวยู(U-Shape) 220 โวลต์ 1000 วัตต์ ยาว 320 มิลลิเมตร ท่อขนาด 10 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M16 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60 มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 1200 วัตต์ ยาว 400 มิลลิเมตร ท่อขนาด 12 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60 มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 1500 วัตต์ ยาว 450 มิลลิเมตร ท่อขนาด 12 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60 มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 2000 วัตต์ ยาว 500 มิลลิเมตร ท่อขนาด 12 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60 มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 1500 วัตต์ ยาว 400 มิลลิเมตร ท่อขนาด 10 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M16 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 150 มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 2500 วัตต์ ยาว 450 มิลลิเมตร ท่อขนาด 12 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 160 มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 3500 วัตต์ ยาว 600 มิลลิเมตร ท่อขนาด 12 มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 170 มิลลิเมตร

การออร์เดอร์ ฮีตเตอร์ครีบ ( fined heater ) ฮีตเตอร์อากาศ

ควรระบุ แรงดันไฟฟ้า กำลังวัตต์ กระแส ความต้านทาน ของ ฮีตเตอร์ให้ถูกต้อง และควรคำนึงถึงลักษณะการติดตั้ง ฮีตเตอร์ด้วย

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ฮีตเตอร์แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง,ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส หลักการทํางานของฮีตเตอร์ 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง หลักการทํางานของฮีตเตอร์,heater ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ หลักการทํางานของฮีตเตอร์

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจ ฮีตเตอร์ครีบราคา ติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-0129393 สายด่วน 086-3343495
ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์ครีบราคา
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : kunpon_pong

ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ครีบราคา เตาอบลมร้อน เครื่องเป่าลมร้อน