ฮีตเตอร์ครีบ fined heater

Ramintra,Thailand 10220

Tel : 0863343495,Fax : 020129393

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ครีบ ( finned heater ) ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์อากาศ

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์ครีบ คือ (finned heater) ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์ครีบราคา ลม ร้อน

ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์อินโคลอย ฮีตเตอร์ไล่ความชื้น เครื่องเป่าลมร้อน เตาอบลมร้อน,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู

ฮีตเตอร์ครีบคือ ฮีตเตอร์อากาศ คือ อะไร ฮีตเตอร์ท่อกลมด้านข้างมีครีบเพื่อกระจายความร้อน มักใช้ร่วมกับพัดลมเพื่อกระจายความร้อนเพื่อให้กระจายความร้อนได้ไกล ลักษณะมีทั้ง ตัวยู ตัวเอ็ม และแท่งตรง ลม ร้อน

ภายนอกวัสดุเป็นสแตนเลสแท่งหุ้มด้วยครีบด้านนอกเพื่อเพิ่มการกระจายความร้อน ลักษณะการพาความร้อน ใช้คู่กับแหล่งจ่ายลม ราคา ลม ร้อน

ฮีตเตอร์ครีบ heater ด้านปลายมีขั้วไฟฟ้าสำหรับต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือมีสายต่อยืนออกมาก็ได้

ฮีตเตอร์ครีบ heater อาจเป็นแท่งตรงหรือดัดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ เช่น ตัว ยู ตัวเอ็ม แท่งตรง เป็นต้น

ฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ครีบคือ ฮีตเตอร์อินโคลอย heater ช่วงให้ความร้อนจะอยู่บริเวณครีบจะมากที่สุด ลม ร้อน

ประโยชน์การนำไปใช้งานของ ฮีตเตอร์ครีบ (finned heater ) ฮีตเตอร์ลมร้อน,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู

เครื่องเป่าลมร้อน ตู้อบ ฮีตเตอร์ลมร้อน ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์คือ อุตสาหกรรม ลม ร้อน

หลักการทํางานของฮีตเตอร์ครีบเป็นอย่างไร ใช้งานร่วมกับพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการพาความร้อน เช่น Fin heater ตู้อบ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู,ตัว ยู,อุตสาหกรรม

ฮีตเตอร์ลมร้อน heater ไปยังห้องหรือชิ้นงานที่ต้องการทำให้ความร้อนสามารถกระจายได้ทั่วถึง อุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับติดตั้งฮีตเตอร์และชิ้นงานซึ่งต้องติดตั้งในจุดที่ห่างกัน คือ ฮีตเตอร์ฮีตเตอร์ลมร้อน มักยึดติดกับโครงโลหะ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู

หลักการทํางานของฮีตเตอร์ครีบเป็นอย่างไร และ ข้อควรระวังการใช้ คือ ลักษณะและวิธีการติดตั้งฮีตเตอร์ครีบ,ฮีตเตอร์ครีบ ( finned heater ) ฮีตเตอร์อินโคลอย ,ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์ครีบคือ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู

เตาอบลมร้อน ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ท่อกลม heater ราคา

ควรเช็คว่าพัดลมที่ใช้พาความออกจากฮีตเตอร์ อยู่ในสภาพที่ทำงานปรกติ มิฉะนั้นฮีตเตอร์อาจชำรุดเสียหายได้ heater,ฮีตเตอร์ครีบคือ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู

ลักษณะและวิธีการติดตั้งฮีตเตอร์ครีบ ฮีตเตอร์ครีบควรระบุหรือออกแบบฮีตเตอร์ให้เหมาะสม แนะนำปรึกษาช่างที่ชำนาญการ heater,ฮีตเตอร์ครีบคือ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู ราคา

ลักษณะและวิธีการติดตั้งฮีตเตอร์ครีบ การเลือกขนาดของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์อากาศ ฮีตเตอร์อินโคลอย heater มีกี่แบบอะไรบ้าง คือ ราคา ตัว ยู จำหน่าย

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 500มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 600มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 700มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 800มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 900มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 1000มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 1200มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวไอ(I-Shape) 220โวลต์ยาว 1500มิลลิเมตร ท่อขนาด8-16มิลลิเมตร

แบบตัวยู(U-Shape) 220โวลต์ 1000 วัตต์ยาว 320มิลลิเมตร ท่อขนาด10มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M16 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 1200 วัตต์ยาว 400มิลลิเมตร ท่อขนาด12มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 1500 วัตต์ยาว 450มิลลิเมตร ท่อขนาด12มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60มิลลิเมตร

แบบตัวยู (U-Shape) 220 โวลต์ 2000 วัตต์ยาว 500มิลลิเมตร ท่อขนาด12มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 60มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 1500 วัตต์ยาว 400มิลลิเมตร ท่อขนาด10มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M16 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 150มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 2500 วัตต์ยาว 450มิลลิเมตร ท่อขนาด12มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 160มิลลิเมตร

แบบตัวดับเบิลยู (W-Shape) 220 โวลต์ 3500 วัตต์ยาว 600มิลลิเมตร ท่อขนาด12มิลลิเมตร น็อตขนาดหัว M18 ระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า 170มิลลิเมตร

- การออร์เดอร์ฮีตเตอร์ครีบ คือ ( finned heater ) ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์ครีบคือ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู มีราคาเท่าไรบ้าง ราคา จำหน่าย

ควรระบุ แรงดันไฟฟ้า กำลังวัตต์ กระแส ความต้านทาน ของ ฮีตเตอร์ให้ถูกต้อง และควรคำนึงถึงลักษณะการติดตั้ง ฮีตเตอร์ด้วย,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์ครีบคือ,ฮีตเตอร์ครีบตัวยู,ราคา

เอเบิลอินเตอร์ซัพพลาย หรือ ฮีตเตอร์เอเบิล เป็นโรงงานผลิต ฮีตเตอร์แบบต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง,ฮีตเตอร์ครีบราคา ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส หลักการทํางานของฮีตเตอร์ 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลายชนิด เช่น ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์ลมร้อน ลวดนิโครม เทอร์โมคับเปิล พัดลมร้อน ลวดความร้อน พัดลมไอร้อน ฮีตเตอร์แท่ง หลักการทํางานของฮีตเตอร์,heater ฮีตเตอร์ดัด ฮีตเตอร์ดัดสปริง ฮีตเตอร์อุณหภูมิสูง ฮีตเตอร์ใช้งานทั่วไป ลวดนิเกิล ฮีตเตอร์ไทเทเนียม ฮีตเตอร์สแตนเลส 316 304 ออกแบบฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์สั่งทำ ฮีตเตอร์บ๊อบบิ้น ฮีตเตอร์ของเหลว ฮีตเตอร์ซาวน่า เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์อุตสาหกรรม เตาเผา เตาทดลอง ลวดฮีตเตอร์ หลักการทํางานของฮีตเตอร์ ฮีตเตอร์อากาศ,ฮีตเตอร์ท่อกลม,ฮีตเตอร์ครีบคือ,finned,ฮีตเตอร์ครีบราคา,ฮีตเตอร์ลมร้อน,ฮีตเตอร์อินโคลอย

Product : Heater
Website : Heaterable
78/77 Kubon-Ramintra Tarang Bangkeng BKK 10220 Thailand
Cell: +66-86-334-3495
Home: +66-2012-9393
สนใจ ฮีตเตอร์ครีบราคา ติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel 02-0129393 สายด่วน 086-3343495
ฮีตเตอร์ท่อกลม ฮีตเตอร์ครีบราคา
ฮีตเตอร์ไอดีไลน์ : @rjf1740m

ฮีตเตอร์เป่าลมร้อน ฮีตเตอร์ครีบราคา เตาอบลมร้อน เครื่องเป่าลมร้อน